Nya hälsoproblem i Sverige

På många platser i världen framstår fortfarande Sverige som ett föregångsland som håller god hälsa och består av en frisk befolkning. Men det har börjat dyka upp olika hälsoproblem i landet varav en del inte har varit en problem på många år.

Struma

Det här är ett samlingsnamn för en rad körtelfel i halsen. En effekt är att det blir svårt att svälja och anledningen till dess uppkomst är mest troligtvis att vi äter mindre salt och framförallt mindre salt berikat med jod.

Mässlingen

Den här sjukdomen kan vara farlig för barn och äldre. Det är som en kraftiga förkylning med feber och utslag. Utbrotten vi ser idag kommer främst från barn som aldrig blivit vaccinerade. Det har dykt upp en ny trend som påstår att vaccin inte är bra och kan orsaka autism, något som är helt påhittat och farligt för hela samhället. För att minska utbrotten borde helt enkelt fler barn vaccineras.

Fetma

Trots att Sverige är ett relativt aktivt land med många som är aktiva i sporter och idrottsföreningar, ökar fetman i landet. Vi har aldrig varit så tjocka som idag. Man räknar med att över 50 % av befolkningen lider av övervikt eller fetma. I USA är siffrorna redan uppe i 76-80% för kvinnor respektive män och vi måste stoppa denna epidemi innan vi sitter med samma siffror.