Hälsa – en helhet

Att skapa och upprätthålla en god hälsa är något alla borde eftersträva. 
Genom att upprätthålla god hälsa skapar du de bästa förutsättningarna för att få leva ett långt och betydelsefullt liv.  

Ditt välbefinnande

Att känna välbefinnande är något många inte reflekterar över men det är något som påverkar hälsan oerhört. Det är viktigt att uppskatta det liv man har och är man inte nöjd är det viktigt att göra slag i saken och ändra eller komplettera med de bitar som saknas för att känna välbefinnande. En faktor till psykisk ohälsa är dagens stress och krav. Detta i kombination med dålig kost och motion är en dålig grund för att kunna skapa välbefinnande.

Ohälsa

Ohälsa uppkommer ofta i kombination av obalanser i livet. Kanske en kombination av dålig kost, för lite sömn och dåligt välbefinnande. För att få rätsida på sin obalans krävs både tid och engagemang, det är bara vi själva som kan påverka detta och att bryta gamla vanor och beteenden tar tid.

Hälsa

Vilka delar är det då som påverkar hälsan. Vi har tagit upp några punkter för att vara mer konkret;

  • Kosten – din kost påverkar både ditt psykiska välbefinnande och din fysiska. Dålig kost gör att kroppen fungerar sämre och den kan också leda till övervikt, vilket påverkar din fysik.
  • Motion – För att kroppen ska fungera och för att vi ska må bra behöver vi motionera. Via träning frisätts även kroppens lyckohormon vilket leder till ett ökat välbefinnande.
  • Levnadsvanor – Det räcker inte bara att lägga om kost och motion för att skapa en god hälsa, det krävs också att uppnå välbefinnande, att trivas med sin tillvaro och må psykiskt bra. Därför behövs att man kollar över sin livssituation och gör något åt de faktorer som inte känns bra.

​Glöm inte att allt hör samman, människan är en helhet, din kropp är en helhet och det krävs att alla faktorer fungerar bra för att uppnå optimal hälsa.