Ersättning vid arbetsskada

Om du på något sätt skadat dig under arbetstid eller för den delen på väg till eller från arbetet så kan du ha rätt till ersättning. Det finns en lagstadgad försäkring som Försäkringskassan handhar. Det kan även vara så att det företag som du arbetar för har ett kollektivavtal där det finns en arbetsskadeförsäkring.

Försäkring via företaget

Olika yrken har sina olika försäkringar och det gäller att kolla upp vad som gäller för din arbetsplats. Det allra viktigaste är att anmäla om man skadat sig i sitt arbete. Även om man inte har en synlig skada idag så kan det i efterhand komma fram till vid läkarundersökningar att det har i ett senare skede uppstått på grund av den olycka du tidigare var med om på din arbetsplats. Inom kollektivavtal så finns det en trygghetsförsäkring som kan ge ersättning vid inkomstbortfall, extra kostnader och annat relaterat till arbetsskadan. Kolla alltid upp med din arbetsgivare vilka avtal och försäkringar som finns.

Egna olycksförsäkringar

Det finns alltid anledning att teckna egna olycksfallsförsäkringar. Genom din hemförsäkring så ingår det i vanliga fall ingen försäkring för olyckor utan denna bör tecknas utöver din försäkring för hemmet. Däremot så kan det finnas tilläggsförsäkringar som kan tecknas för att få ett fullgott skydd i livet. Vi ska vara rädda om oss och se till så inget händer, men vissa gånger så kan vi inte göra så mycket åt saken och olyckan är ett faktum. En försäkring hjälper till att bistå vid inkomstbortfall vid sjukledighet.