Vård och hälsa

Anatomi

Ordet hälsa används idag ofta och dess innebörd kan handla om den fysiska hälsan, den mentala hälsan och den psykosociala hälsan.

Långt bakåt i historien trodde man att man själv orsakade sina sjukdomar på grund av att man levde eller anpassade sig felaktigt efter naturen. Under antikens period kunde man bota ett fåtal sjukdomar och då började även läkare att förespråka olika sätt att leva för att man som människa skulle kunna undvika att drabbas av olika typer av åkommor.

Under 1800-talet började man i större utsträckning kunna bota olika sjukdomar och åkommor. Detta var mycket på grund av mer och mer kunskap inom patologi, fysiologi och bakteriologi. Det var här den moderna medicinska vetenskapen blev etablerad.

Idag har den medicinska vetenskapen kommit en väldigt bra bit på vägen och med många vårdenheter i landet har vi tillgång till vård på ett sätt människor inte haft förr, och inte heller har på en del ställen i världen. Ofta pga krig, förtryck och fattigdom.

Doktor

Den övriga befolkningen bortsett från forskare, läkare och annan vårdpersonal känner även till mycket mer om vad som kan orsaka åkommor och därför kan man även undvika en hel del på egen hand. Vi har även större kännedom om man vad man själv kan göra vid vissa åkommor och behöver då inte alltid uppsöka en läkare. Informationsspridningen angående hygien, bakterier och att utveckling gått framåt i form av läkemedel och andra produkter som kan köpas med eller utan recept har bidragit till en märkbart höjd standard hos befolkningen. Faktumet att det även finns vårdenheter överallt och att tekniken tillåter oss ta oss snabbare mellan punkt A till punk B har varit en av grunderna till mer liv kan räddas i akuta fall. Idag finns även hemsidor som granskas av vårdenheter där det finns massor av information om sjukdomar, symptom, egenbehandling och i vilka fall man bör kontakta läkare.