Löparknä – hur det undviks och behandlas

Löparknä är en förhållandevis vanlig träningsskada. Och som namnet antyds är det en skada som ofta drabbar just löpare. Medan det inte är den allvarligaste skadan man kan råka ut för kan det fortfarande bli ett stort förhinder för fortsatt träning. Här ska vi titta närmare på vad löparknä är och hur man både undviker och behandlar skadan.

Vilka är symptomen för löparknä?

Löparknä är en belastning av senas som ligger på utsidan av knäet, vilket orsakar smärta. Denna smärta uppstår ofta medan man tränar. Och medan den kan försvinna om man vilar några dagar kan den komma tillbaka när man återupptar träningen. Smärtan upplevs ofta som huggande och kan stråla både upp och ner. Den blir ofta värre av löpning i uppförsbackar och när man går eller springer ned för trappor.

Hur undviker man löparknä?

Till att börja med är det viktigt att man tränar försiktigt. Var alltid noga med att inte trappa upp träningen allt för snabbt. Det gäller inte bara intensiteten utan även träningspassens längd. Men då löparknä kan orsakas av mer än bara överträning, som ett biomekaniskt problem med själva knäskålen eller muskler i benet som sätter press på knäet, är det svårt att veta hur benägen man är att drabbas av löparknä på förhand. Att se till att stretcha sin hamstring kan då exempelvis vara en rekommendation som hjälper somliga att undvika löparknä.

Hur behandlar man löparknä?

Behandling av löparknä är i första hand vila. Eller åtminstone byt träning till något som inte belastar knäet lika mycket. Simning eller cykling är två bra alternativ. Att ta kontakt med någon kunnig redan när man först misstänker att man drabbats kan också vara klokt. Fortsätter man att springa finns alltid risken att skadan förvärras. Man kommer också behöva trappa upp träningen väldigt gradvis efter denna knäskada för att inte riskera att få återfall.