Viktigt med målsättningar i träningen

Att ha mål i livet ger en något att arbeta mot. Och det kan gälla för allt möjligt man tar sig för. Här tänkte vi dock specifikt titta på träningsmål och hur man kan tänka när man sätter dessa.

Det finns en mängd olika teorier kring målsättningar i alla skeden i livet. Inom träning är det väldigt populärt med så kallade SMART-mål. Detta är en kombination av fem olika ord:

  • Specifikt
  • Mätbart
  • Accepterat
  • Realistisk
  • Tidsatt

Specifikt är helt enkelt ett mål som är tydligt och konkret. Det kan exempelvis vara att kunna springa ett maraton. Sportamore har för övrigt bra tips den som är på väg att göra detta.

Mätbart kan vara tid, kvalitet och kvantitet. Som att klara av att lyfta en viss mängd, ett viss antal gånger och kunna göra det utan armarna börjar skaka. Mät gärna regelbundet för att få en uppfattning om hur mycket du förbättras.

Accepterat kanske låter som lite underligt. Men i grund och botten betyder det att målet ska vara något du själv vill göra och ett beslut du tagit själv. Låt ingen annan bestämma dina mål. Sök gärna hjälp för att hitta ett mål, men ta beslutet själv.

Realistiskt är att ha de förutsättningar som krävs för att klara av att nå målet. För höga krav är tyvärr allt för vanligt och kan ta kol på motivationen om du inte är försiktig.

Tidsatt är att välja en tid då målet ska vara uppnått. Detta ska inte vara allt för nära inpå målsättningen för att ha tid nog att göra förbättringarna. Men heller inte för långt borta för att tappa perspektivet. Många rekommenderar att inte sätta ett mål längre bort än sex månader. Vill man sikta in sig på något längre bort än så är det klokt att göra delmål istället.