Vad kan orsaka impotens?

Impotens eller erektil dysfunktion är inget ovanligt. Det brukar drabba de flesta män åtminstone någon gång under livet. Antingen under enstaka tillfällen eller under längre perioder. I många fall brukar det gå att åtgärda. Du kan enkelt få mer information online om impotens och om vilka behandlingar som finns.

Erektil dysfunktion är uppdelad i fyra huvudgrupper: endokrina sjukdomar, vaskulär insufficiens, neurologisk dysfunktion och psykogen impotens.

Vissa sjukdomar som påverkar kroppens hormonella balans, så kallade endokrina sjukdomar, kan göra att nivån av testosteron i blodet sjunker. Om nivån inte är tillräckligt hög, kan erektil dysfunktion uppstå. En av de vanligaste sjukdomarna som orsakar det, är prostatacancer.

När orsaken beror på att blodkärlen inte kan förse svällkropparna i penis med tillräckligt mycket blod, kallas det för vaskulär insufficiens. Det kan uppstå på grund av medfödda missbildningar, fysiskt våld eller sjukdomar som arterioskleros. Vaskulär insufficiens drabbar rökare och diabetiker i högre utsträckning än andra.

När nervsystemet inte fungerar som det ska och orsakar impotens, heter det neurologisk dysfunktion. Det kan exempelvis handla om ryggmärgsskador eller neurologiska sjukdomar som MS.

Vid erektil dysfunktion är det inte ovanligt att en det även uppstår ett mentalt hinder. Inte sällan kan den enda orsaken också vara mental, särskilt om det handlar om unga människor som har erektion under natten eller morgonen.