Att leva i nuet

Att leva i nuet blir allt svårare, men också viktigare i den värld vi lever i idag. Det finns otroliga mängder information runtomkring oss, vi är medvetna om allt som händer i vår omvärld samtidigt som prestationskrav från olika håll tar energi.

Att fokusera på det som ska göras här och nu blir därför en svårare uppgift med en påtaglig stress som en direkt konsekvens. Stress är oundvikligt och bra för oss i små mängder och i rätt situationer, men den stress som upplevs utanför den specifika situationen är direkt onödig och skadlig.

Att vara närvarande i just den här stunden är därför värdefullt för välbefinnandet, men vad innebär det egentligen i praktiken? Det kräver sin träning och kan exempelvis vara att känna sina känslor i stunden och att vara uppmärksam på hur känslorna påverkar dina tankar och handlingar, men också att uppmärksamma dofter och ljud som finns runtomkring samt fokusera på andningen. Forskning visar att mindfulness, som det ofta kallas, bland annat ger bättre sömn, minskad oro, ökad självinsikt samt ökad förmåga att hantera smärta. Läs gärna mer forskning som finns kring att leva i nuet på Mindfulnesscenter.se.

Med hjälp av terapi, mindfulness och meditation går det att träna sig till att lägga fokus på nuet och inte bli utsatt för den negativa stressen. Du kommer märka att du får mer gjort med bättre resultat, samtidigt som du mår bättre tack vare ett ökat fokus. Ett tips för att uppnå ett ökat sinne och komma vidare i sin utveckling är att ta hjälp av terapi. Du kan boka terapi i Stockholm online för att få hjälp att hantera problem och få vägledning för hur du ska gå tillväga för att kunna leva i nuet. Var fokus ska ligga för att nå dit är individuellt för alla, vilket gör att det kan vara bra att gå i terapi.